دانیالم

خواستم برای دل دریائیت، بنویسم؛ دیدم پاک تر و زلالتر و عمیق تر از دریا چه دارم برایت

یادم آمد، همیشه می گفتی:

دوست داشتن همیشه گفتن نیست، گاه سکوت است و گاه نگاه!

پس با سکوت نگاهت می کنم!!!؟


/ 0 نظر / 10 بازدید