عاشقم باش

كاري كن كه دنيا و تمام جهان را فراموش كنم

من را در آتش ِ عشقت بسوزان

بگذار قشنگترين جملات را برايت بخوانم

اگر تمام دنيا و جهان را بگردم

امکان ندارد عشقي همچون عشق تـــو پيدا کنم

هر چه قدر به تـــو بگويم دوستت دارم باز هم براي تو کم است

...


/ 0 نظر / 13 بازدید