توک باشی همه چیززیباست دانیال

هیچکس مثل تو نیست

وقتی آغوش می شوی و زمستانی ترین غم ها در گرمای مهربانی ات ذوب می شوند


وقتی بوسه می شوی و گونه هایم را مهمان می کنی به بارش شکوفه های بوسه


وقتی واژه می شوی و از دوست داشتن می گویی


/ 0 نظر / 12 بازدید